Vaši lični podaci će se koristiti za podržavanje vašeg iskustva na ovoj veb stranici, za upravljanje pristupom vašem nalogu, kao i za druge svrhe opisane na našoj stranici politika privatnosti.

Uslovi korišćenja

PAŽNJA: UPOTREBOM OVE INTERNET STRANICE POTVRĐUJETE DA STE PROČITALI, RAZUMELI I PRIHVATILI SVE NAVEDENE USLOVE KORIŠĆENJA (U DALJEM TEKSTU „USLOVI“) I SLAŽETE SE DA STE OBAVEZNI DA IH POŠTUJETE, KAO I SVE DRUGE PRIMENLJIVE ZAKONE I PROPISE. UKOLIKO NE PRIHVATATE OVE USLOVE, NEMOJTE KORISTITI OVU INTERNET STRANICU.

Svi posetioci internet prezentacije www.esensa.rs saglasni su sa sledećim uslovima korišćenja:

1.Korišćenje internet sajta

Internet prezentacija www.esensa.rs, sve njene stranice i sve prikazane informacije imaju isključivo informativnu i edukativnu namenu. Opisi pojedinačnih proizvoda na www.esensa.rs, sadrže samo osnovne informacije iz teksta uputstva koje je zvanično odobrila nadležna institucija i koje je sastavni deo pakovnog materijala. Navedene informacije ne mogu zameniti informacije koje se nalaze u deklaraciji proizvoda, kao ni uputstva koja pacijent dobije od svog lekara, farmaceuta ili drugog stručnog lica. Pre upotrebe bilo kog proizvoda navedenog na www.esensa.rs pacijenti moraju konsultovati lekara, farmaceuta ili drugo stručno lice, te Esensa ne može biti, na bilo koji način, odgovorna za upotrebu proizvoda suprotnu instrukcijama dobijenih od ovih lica.

Sve informacije, grafički prikazi, vizuelna i dizajnerska rešenja, fajlovi, prilozi i nazivi proizvoda na www.esensa.rs zaštićeni su kao autorska dela ili kao predmeti prava industrijske svojine. Svaku njihovu protivzakonitu upotrebu bez prethodne odgovarajuće Esensine saglasnosti, Esensa će tretirati kao povredu svojih prava i preduzeće sve zakonom raspoložive mere sankcionisanja lica koja vrše takvu povredu.

Osim ukoliko je drugačije naznačeno na drugom mestu na ovom sajtu, sav sadržaj možete pregledati, kopirati, štampati ili preuzimati isključivo za ličnu nekomercijalnu upotrebu i u informativne svrhw, pod uslovom da sve oznake o autorskim pravima ili drugim vlasničkim informacijama koji su sadržani u originalnom zadržite u svim kopijama. Ne možete menjati sadržaj ovog sajta ni na koji način, niti ga reprodukovati ili javno prikazivati, izvoditi, distribuirati ili na drugi način koristiti u javne ili komercijalne svrhe.

Esensa zadržava pravo da izmeni ili ukloni bilo koju informaciju ili sadržaje prikazane na www.esensa.rs u bilo koje vreme, po sopstvenom izboru i bez prethodnog obaveštenja.

Esensa zadržava pravo da na www.esensa.rs postavi linkove ka drugim sajtovima koje smatra odgovarajućim, ali nije i ne može biti odgovoran za sadržinu tih sajtova.

2. Privatnost podataka

Esensa poštuje privatnost posetilaca www.esensa.rs te će informacije do kojih dođe upotrebom www.esensa.rs koristiti isključivo u skladu sa važećim zakonom. Posetioci su saglasni da se podaci o njihovoj upotrebi www.esensa.rs koriste zarad naplate i dostave proizvoda, interne statistike i analitike u vezi sa korporativnom internet prezentacijom. Esensa neće pružiti informacije o posetiocima trećim licima bez neposrednog odobrenja posetioca ili na osnovu zakonom propisanih obaveza. Osim toga, Esensa doo nastoji da zaštiti informacije o posetiocu na način koji onemogućava dostupnost trećim licima, ali nije i ne može biti odgovoran za informacije do kojih treća lica dođu na nezakonit način.

3. Registracija

Registracija je obavezna da bi se kupovina realizovala.

Da bi se Kupac registrovao, mora imati najmanje 18 godina.

Kupac snosi svu odgovornost za tačnost i potpunost podataka koji su uneti prilikom registracije na www.esensa.rs.

Nakon završetka procesa registracije na email, Korisnik stiče mogućnost za pristup pojedinim personalizovanim sadržajima kao što su podaci o narudžbini ili status kupovine.

Korisnik registracijom potvrđuje:

  • da je u potpunosti upoznat i da prihvata Uslove korišćenja Esensa web prodavnice
  • tačnost i potpunost podataka koji su uneti prilikom registracije
  • da daje izričitu saglasnost Esensi da može, u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka obrađivati podatke naznačene u porudžbini, za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga i da Esensa doo navedene podatke može davati trećim licima u svrhu izvršavanja usluge isporuke, zaštite korisnika usluga Esensa web prodavnice kao i sprečavanja eventualnih zloupotreba

Registrovani korisnici su dužni da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje Esensa web prodavnice, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, korisnici ti čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nasltalu takvim korišćenjem njihovog naloga.

4. Naručivanje

Proizvodi se naručuju elektronskim putem i neopozivi su. Nakon prijema porudžbine preko internet stranice, u obavezi smo da izvršimo potvrdu prijema iste putem telefona ili e-maila. Ukoliko nismo u mogućnosti da isporučimo sve naručene proizvode, isporučićemo raspoložive od izabranih proizvoda, a o tome ćemo Vas obavestiti e-mailom (ili telefonom) sa naznakom isporuke preostalih proizvoda. Sa isporukom tih proizvoda poslaćemo Vam e-mail o predviđenom roku za isporuku preostalih proizvoda.

5. Način isporuke

Esensa ima zaključen Ugovor sa DExpress na teritoriji Republike Srbije. Rok isporuke je 48 časova od trenutka prijema porudžbine.

Sve porudžbine primljene do 12h biće isporučene sutradan, a porudžbine primljene posle navedenog vremena biće isporučene najkasnije nakon dva dana.

Izuzetak od gore navedenih rokova isporuke predstavljaju područja u kojima se prijem pošiljke odvija samo određenim danima u nedelji, o čemu ćemo Vas blagovremeno obavestiti nakon prijema porudžbine.

Esensa se obavezuje da naručene artikle isporuči neoštećene i u predviđenom roku. Kupac je dužan da prilikom preuzimanja poručenog proizvoda proveri eventualna oštećenja i odmah ih reklamira dostavnom radniku, kao i da odbije prijem vidno oštećene robe.

Ako je porudžbina izvršena preko vikenda (subota i nedelja) dostava se vrši kao da je porudžbina primljena prvog radnog dana nakon vikenda.

6. Plaćanje

Proizvode koje želite da kupite plaćate pouzećem.

Plaćanje pouzećem podrazumeva plaćanje iznosa sa porudžbenice prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši u gotovom novcu na ruke dostavnom radniku koji Vam donosi pošiljku.

7. Povrat/reklamacija robe

Kupac ima pravo na podnošenje prigovora u skladu sa odredbama Pravilnika o zaštiti potrošača i načinu i postupku rešavanja reklamacija na robu kupljenu preko interneta.

Esensa garantuje za kvalitet svojih artikala. Svi artikli odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu. U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo, a sve troškove zamene snosi Esensa.

Potrebno je da proizvod vratite u originalnom pakovanju sa računom.

Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke Vaša dužnost je da u prisustvu dostavnog radnika izvršite pregled proizvoda i da ukažete na eventualna vidljiva oštećenja, u kom slučaju će proizvod biti zamenjen.

Garancija ne važi u slučaju oštećenja proizvoda nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe sa Vaše strane.

Kompletna procedura prijave i rešavanja reklamacija Kupaca koji su robu poručili posredstvom Esensa web prodavnice opisan je u posebnoj sekciji ove web prezentacije kojoj možete pristupiti klikom na ovaj link.

8. Tačnost informacija

Esensa će nastojati da podaci i informacije na www.esensa.rs budu tačni i ažurni, ali istovremeno ne garantuje njihovu tačnost i ažurnost, niti preuzima bilo kakvu odgovornost u tom pogledu. Korisnici koriste informacije sa www.esensa.rs na svoj sopstveni rizik.

9. Odgovornost

Esensa ne prihvata bilo kakvu odgovornost za porudžbine primljene od osoba mlađih od 18 godina, kao ni isporuku robe istim.

Esensa ne preuzima bilo kakvu odgovornost ni u pogledu eventualnih hardverskih, softverskih niti bilo kakvih drugih oštećenja do kojih može doći na kompjuterskoj opremi korisnika za vreme korišcenja www.esensa.rs.

10. Saglasnost i promena uslova

Obavezni ste da pre kupovine putem internet stranice www.esensa.rs pročitate ove uslove kupovine.

Esensa se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani.

Korišćenje naših servisa podrazumeva Vašu saglasnost sa svim navedenim Uslovima kupovine na ovoj internet strani.

Povratak na vrh